Logotip Easy Optik

AVÍS
LEGAL

LLEGEIXI ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS

Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre CAMPUS STORE SL, c/ Sant Antoni, 46, 25003, Lleida, Espanya, i amb CIF B25725250 (en endavant, "Easy Optik") i els tercers (en endavant, "Usuaris" ) que es donin d'alta com a usuaris a lloc web (http://www.easy-optik.es", d'ara endavant la "Botiga").

OBLIGACIONS DE L'USUARI

L'Usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes i a utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el disposat en aquestes Condicions generals, i haurà així mateix abstenir-se d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de Easy Optik, els seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.

PRODUCTES I PREUS

Easy Optik es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s'ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, Easy Optik podrà en qualsevol moment afegir nous Productes als oferts o inclosos en la Botiga, entenent que tret que es disposi una altra cosa, aquests nous Productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, Easy Optik es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s'ofereixen a la Botiga. Els Productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen en la Botiga. Els preus indicats en la Botiga són en Euros i inclouen l'IVA, excepte indicació en contra.

SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a l'adreça campus@easy-optik.net

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cada un dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia Easy Optik o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes. Tret que fos autoritzat per Easy Optik o si escau pels tercers titulars dels drets corresponents, oa menys que això resulti legalment permès, l'Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits al paràgraf anterior. L'Usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través de els mateixos. L'Usuari s'haurà d'abstenir d'eludir o manipular qualssevol dispositius tècnics establerts per Easy Optik o per tercers en la Botiga.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de la Llei 15/99 LOPD, l'informem que les seves dades personals i altra informació facilitada mitjançant el formulari d'inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per al seu tractament, propietat de Easy Optik, mentre no se sol·liciti la seva cancel·lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, l'atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi ia la millora d'aquesta atenció, així com a la promoció de productes i serveis propis i de terceres empreses vinculades a Easy Optik. Així mateix, se l'informa que les seves dades seran posats a disposició de les empreses Easy Optik per a les finalitats indicades. Easy Optik tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat essent el destinatari únic i exclusiu dels mateixos, i no efectuant cessions o comunicacions a tercers al marge de les assenyalades per la normativa vigent. L'usuari autoritza expressament a Easy Optik la remissió, fins i tot a través de mitjans electrònics, per part de Easy Optik i de les esmentades entitats, de comunicacions comercials i ofertes i concursos promocionals. L'Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-se a Easy Optik, o mitjançant correu electrònic dirigit a campus@easy-optik.net, adjuntant còpia del seu NIF o document identificatiu substitutori. Les respostes marcades amb * en el formulari d'inscripció tenen caràcter obligatori. La seva no contestació impedirà que es pugui realitzar la compra dels productes seleccionats.

COOKIES

Easy Optik utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar anàlisis d'ús i de mesurament de la nostra web per millorar els nostres serveis. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Si no vols que s'instal·li en el teu disc dur una cookie, pots configurar el teu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, podràs eliminar les cookies lliurement. En el cas que decideixis desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot perdre l'accés a alguns dels serveis oferts en Easy Optik.

LLEI APLICABLE I FUR

Aquest web es regeix exclusivament per la normativa aplicable a Espanya, quedant sotmesos a ella tots els usuaris que visitin aquest web.

GARANTIES

D'acord amb el que estableix l'Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garantia en la Venda de Béns de Consum, tots els articles objecte d'aquest contracte es troben, amb caràcter general, garantits davant de qualsevol defecte de fabricació o disconformitat amb les qualitats que s'especifiquen en el contracte, durant un termini mínim de dos anys comptats des de la data de la recepció de cada un d'ells reconeixent al client seu dret a la reparació de l'article objecte del contracte, així com a la seva substitució, a la rebaixa del preu ia la resolució del contracte, resultant, si escau, la reparació i la substitució de l'article gratuïtes per al consumidor. El consumidor i usuari ha d'informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella. No s'inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulació indegudes o materials sotmesos a desgast pel seu ús normal. Si l'article subjecte a garantia ha estat traslladat a un domicili diferent al que va ser entregat, serà responsabilitat exclusiva del comprador que aquest desplaçament no hagi afectat a l'estat del bé objecte de la possible reclamació. En els productes tèxtils, la garantia quedarà invalidada si s'incompleixen les indicacions sobre les cures estipulades en l'etiqueta de cada producte.

Contacta amb nosaltres

Et podem ajudar? Estem a la teva disposició per a solucionar qualsevol dubte que puguis tenir, et contestarem a la major brevetat possible.